ידע כללי

תשלום שניתן ממשפחת החתן למשפחת הכלה תשחץ, תשבץ

שיבצנו בפשר את הפתרונות האפשריים עבור תשלום שניתן ממשפחת החתן למשפחת הכלה שיתאימו לפתרון תשבץ או תשחץ, את התשובות פשר סידר בהתאם למספר האותיות.התשובות המופיעות בפשר כמו כן מתאימות לרוב…