ידע כללי

אופנה שבה דוגמנים חיוורים ורזים תשחץ, תשבץ

שיבצנו בפשר את הפתרון האפשרי עבור אופנה שבה דוגמנים חיוורים ורזים שיתאים לפתרון תשבץ או תשחץ, את התשובה פשר סידר בהתאם למספר האותיות.התשובות המופיעות בפשר כמו כן מתאימות לרוב שעשועי…