אוכל

מסך תשחץ, תשבץ

לפנינו ערך הניתן לביטוי בהגיות שונות בהתאם למשמעותו, לכן השתדלנו לרכז את כל המובנים האפשריים למילה מסך שיתאימו לפתרון תשחץ, תשבץ ולכל שעשועי הלשון.על מנת להקל על החיפוש שבצנו את…